Vrijwilligersorganisaties Steensel

Zonnebloem

Steensel/Duizel/Eersel

KBO

Steensel

Nieuwe Levenskracht

Steensel

Contactpersoon Anja Visschers 06 13443126
anja.visschers@gmail,com

Bezoekgroep

Steensel

Werkgroep Antenne

Steensel

Klussendienst

Steensel

Vervoersdienst

Steensel

Ontmoetingsruimte “De Stern”

Steensel

St Nicolaascomité

Stichting

Stichting BUS Beheer en Uitleen

Steensel

Dorpsraad

Steensel

Stichting Jeugdvakantiewerk

Steensel

R.K. Parochie St Lucia

Parochie

Thuisadministratie

Wél Welzijn de Kempen

Steunpunt Mantelzorg

Wél Welzijn de Kempen

Steunpunt Vrijwilligerswerk

Eersel

Vrijwillige Maatjes

Wél Welzijn de Kempen

Vrijwillige terminale thuiszorg

Wél Welzijn de Kempen

Jonge mantelzorgers

Wél Welzijn de Kempen

Professionele organisaties Steensel

Huisartsenpraktijk Steensel

Steensel

Gemeenschapshuis “De Höllekes”

Steensel

MEE Zuidoost Brabant

Lunetzorg

WMO-loket

Gemeente Eersel

RSZK

Joris Thuis

Vessem / De Kempen

Zuidzorg

Zuidzorg + Welzorg

De Boei

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Het Scheiend

Molenvelden

CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg

Centrum Jeugd en Gezin +

Sint Anna Ziekenhuis

Maxima Medisch Centrum Eindhoven

Maxima Medisch Centrum Veldhoven

Catharina ziekenhuis

D’n Bolle Akker

Woningstichting de Zaligheden

GOW Welzijnswerk

Blixembosch Revalidatiecentrum

UWV Werkbedrijf

ISD De Kempen

Voorheen CWI

GGzE

Lumens in de buurt

Huisartsenpraktijk Vessem; Bommel en Perik

Stichting Alzheimer Nederland

PMB Platform voor Mensen met een Beperking

Veldman en Wouters

Pas op de plaats

Kunst in de Verte Riethoven

Kempen Thuiszorg

Ninekindercoach

Zuster Jansen Particuliere thuiszorg

Catering Content

Nivo Care

HSPO Zorgpunt