Naam organisatie
Plaats
Social media

Stichting AED Duizel
Duizel
www.facebook.com/Stichting-AED-Duizel
Instagram: @AED Duizel

Omschrijving van de organisatie

Door het gebruik van een AED stijgt de kans op een succesvolle reanimatie naar 70%. Het is daarom belangrijk dat onze inwoners deze kunnen bereiken.

Stichting AED Duizel beheert het onderhoud van de AED’s in Duizel en verzorgt reanimatie/AED cursussen

Doelgroep

Alle inwoners van Duizel