Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Bezoekgroep Steensel
Riethovenseweg 32
5524 BB Steensel
0497-516990
a.haegensgoossens@chello.nl

Omschrijving van de organisatie

Bezoekgroep vanuit Parochie.
Bezoeken van zieken en ouderen (eenzaam).

Doelgroep

Alle leeftijden.

Activiteit (en)

Bezoeken van zieken en ouderen.
Verzorgen van de ziekendag.

Locatie(s) van de activiteiten

Aan huis.
Ziekenhuis.
Zorginstelling.
Gemeenschapshuis “De Höllekes”.

Voor de dorpen

Steensel.

Eigen (financiële) bijdrage

Geen eigen bijdrage.

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

MW. A. Haegens – Goossens
Riethovenseweg 32
5524 BB Steensel
0497-516990
a.haegensgoossens@chello.nl

Opmerkingen