Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
Wal 20
5611 GG Eindhoven
040-7999100
vertrouwenspersonen@zorgbelang-brabant.nl
www.jeugdzorg-nb.nl

Omschrijving van de organisatie

Jeugdzorgtaken
Jeugdbescherming en –reclassering
Meldpunt
Kindermishandeling

Doelgroep

Activiteit (en)

Locatie(s) van de activiteiten

Voor de dorpen

Eigen (financiële) bijdrage

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Opmerkingen