Vrijwilligersorganisaties Duizel

AED

Duizel

Dorpshuis De Smis

Duizel

Eetpunt

Duizel

Jeugdsoos ‘t Plekske’
Duizel

KBO

Duizel

Klussendienst

Duizel

Leefbaarheidsgroep

‘Zorg om Duizel’

Nieuwe Levenskracht

Duizel

R.K. Parochie St. Willibrordus

Duizel

Scouting Jubam

Duizel

Steunpunt Mantelzorg

Wél!zijn de Kempen

St. Nicolaascomité

Duizel

Steunpunt Vrijwilligerswerk

Eersel

Stichting Jeugdbelangen

Duizel

Thuisadministratie

Wél!zijn de Kempen

Vervoersdienst

Duizel

Vrijwillige Maatjes

Wél!zijn de Kempen

Vrijwillige terminale thuiszorg

Wél!zijn de Kempen

Ziekengroep

Duizel

Zonnebloem

Duizel

Rode Kruis

afdeling de Zaligheden

Vrouwen van nu

Duizel

Jonge mantelzorgers

Wél!zijn de Kempen

Begeleiding Ouderen

Rita van Ham, Kloosterstraat 16, 5513 AJ Wintelre, 06-5149257

Begeleiding@ritavanham.nl   www.begeleidingouderen.nl

Professionele organisaties Duizel

MEE Zuidoost Brabant

Lunetzorg

WMO-loket

Gemeente Eersel

Zorg in Oktober

Joris Thuis

Vessem / De Kempen

Zuidzorg

Zuidzorg + Welzorg

De Boei

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Het Scheiend

Molenvelden

CIZ / Centrum Indicatiestelling Zorg

Centrum voor Jeugd en Gezin +

Sint Anna Ziekenhuis

Maxima Medisch Centrum Eindhoven

Maxima Medisch Centrum Veldhoven

Catharina Ziekenhuis

D’n Bolle Akker

Woningstichting De Zaligheden

Wél!zijn de Kempen

Blixembosch Revalidatiecentrum

UWV Werkbedrijf

ISD de Kempen

GGzE

Lumens in de buurt

Stichting Alzheimer Nederland

PMB Platform voor Mensen met een Beperking

Wooninitiatief ‘Ieders Plekske’

Duizel

Veldman en Wouters

Pas op de plaats

Kunst in de Verte Riethoven

Kempen Thuiszorg

Ninekindercoach

Zuster Jansen Particuliere thuiszorg

Catering Content

Praktijk Aan den Hofpad

Begeleiding Ouderen

 

lees verder: Begeleiding Ouderen