Vrijwilligersorganisaties Duizel

AED

Dorpshuis De Smis

Eetpunt

Jeugdsoos ‘t Plekske’
Duizel

Stichting Jeugdbelangen

Vervoersdienst

Ziekengroep

Zonnebloem

Vrouwen van nu

Professionele organisaties Duizel

Stichting Alzheimer Nederland

PMB Platform voor Mensen met een Beperking

Wooninitiatief ‘Ieders Plekske’

Duizel