Vrijwilligersorganisaties Duizel

AED

Dorpshuis De Smis

Jeugdsoos ’t Plekske’
Duizel

KBO

Klussendienst

Parochie

Vrouwen van Nu

Ziekengroep

Zonnebloem

Leefbaarheidgroep “Zorg om Duivel”

Nieuwe levenskracht

Professionele organisaties Duizel

Stichting Alzheimer Nederland

PMB Platform voor Mensen met een Beperking

Wooninitiatief ‘Ieders Plekske’

Duizel

Steunpunt Vrijwilligerswerk

MEE de Meent groep

Lunet zorg

WMO

Zorg in Oktober

Welzijn de Kempen

Joris Thuis

Zuidzorg

Woningstichting Zaligheden

Kempen thuiszorg

Lumens

Kempenplus