Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg

088-7891560

www.ciz.nl

Omschrijving van de organisatie

Aanvragen Wlz (Wet langdurige zorg): vervangt vanaf 1 januari 2015 de AWBZ.

Doelgroep

Activiteit (en)

Locatie(s) van de activiteiten

Voor de dorpen

Eigen (financiƫle) bijdrage

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Opmerkingen