Naam organisatie:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Dorpsraad Wintelre
040-2052791 (Jan Luttikhold)
dorpsraadwintelre@gmail.com
www.wintelre.info

Omschrijving van de organisatie

De Dorpsraad zet zich in voor de leefbaarheid van het dorp Wintelre en houdt zich bezig met de huidige situatie in het dorp maar ook met de toekomst van Wintelre.

Dorpsraad Wintelre is een erkend overlegorgaan van de gemeente Eersel, ze kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente. Met een constructieve instelling wordt overlegd met ambtenaren. En op die manier laten we zien dat Wintelre graag meepraat over ons eigen dorp.

Doelgroep

Voor alle inwoners van Wintelre.

Activiteit (en)

Eén keer per maand is er een vergadering met alle bestuursleden. De groep is daarnaast onderverdeeld in verschillende werkgroepen waaronder woningbouw, verkeer, recreatie, zorg en werkgelegenheid. Deze werkgroepen vergaderen ook onderling naar gelang nodig is en de voorzitter van de werkgroep brengt in de maandelijkse vergadering verslag uit van hun werkzaamheden in de groep. Naast de normale gang van zaken hoort ook de uitvoering van het Dorpsontwikkelingsplan nu tot de taak van Dorpsraad Wintelre.
Twee keer per jaar wordt er met het college van B&W vergaderd om de gang van zaken te bespreken.

Voor de dorpen

Wintelre

Voor meer informatie:

via email : dorpsraadwintelre@gmail.com

via telefoon: contactpersoon van Dorpsraad Wintelre; Jan Luttikhold, telefoon: 040-2052791