Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Dagopvang Kempkeshof
Kerkstraat 18
5513 AP Wintelre
040-2052265

Omschrijving van de organisatie

Steunpunt Kempkeshof

Doelgroep

De activiteit is vooral bedoeld voor kwetsbare ouderen die aan reguliere activiteiten niet meer kunnen deelnemen. Ook met betrekking tot (dreigende) eenzaamheid en ter ontlasting van de mantelzorgers wordt de activiteit aangeboden.

Activiteit (en)

Er wordt vooral creatief gewerkt: handwerken, knutselen, kaarten maken, kerststukjes of paasstukjes, enz.

Locatie(s) van de activiteiten

Kemkeshof Wintelre
Kerkstraat 18
5513 AP Wintelre

Iedere donderdag van 14.00-16.00 uur.

Voor de dorpen

Wintelre / Vessem.

Eigen (financiële) bijdrage

Per maand contributie van 4,00 euro en koffie/thee is voor eigen rekening.

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Mevr. M. Spanjers
Bremveld 8
5513 BL Wintelre
040-2052265

Opmerkingen

Iedere donderdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur.