Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Dagopvang Eersel
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
0497 514746
info@welzijndekempen.nl
www.welzijndekempen.nl

Omschrijving van de organisatie

Welzijnsorganisatie.

Doelgroep

De activiteit is vooral bedoeld voor kwetsbare ouderen die aan reguliere activiteiten niet meer kunnen deelnemen. Ook met betrekking tot (dreigende) eenzaamheid en ter ontlasting van de mantelzorgers wordt de activiteit aangeboden.

Activiteit (en)

Het programma aanbod wordt afgestemd op de bezoekers: kaarten, gezelsschapsspel, creatieve activiteiten enz.

Locatie(s) van de activiteiten

Zorgcentrum Wiekenborg
Kapelweg 20
te Eersel

iedere dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur

Voor de dorpen

Eersel, Steensel en Duizel.

Eigen (financiƫle) bijdrage

Koffie/thee is voor eigen rekening.

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

C. Leenaars-Klerkx

0497-512166
info@welzijndekempen.nl
www.welzijndekempen.nl

Opmerkingen

Iedere dinsdagochtend van 9.30 – 11.30 uur