Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

D’n Bolle Akker
Flinkert 24
5512 BC Vessem
0497-331094
bolle.akker@lunetzorg.nl / bolle.akker@joriszorg.nl
www.bolleakker.nl

Omschrijving van de organisatie

De verzorging van jongeren met een (verstandelijke) beperking en ouderen met psychogeriatrische problematiek.

Doelgroep

Activiteit (en)

Locatie(s) van de activiteiten

Voor de dorpen

Eigen (financiële) bijdrage

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Zie opmerkingen.

Opmerkingen

Zorg voor senioren met psychogeriatrische problematiek:

– Contactpersoon Mieke van Kroonenburg: mieke.van.kroonenburg@joriszorg.nl of bolle.akker.pg1@joriszorg.nl of bolle.akker.pg2@joriszorg.nl
– Contactpersoon Ria van de Ven: ria.van.de.ven@joriszorg.nl of bolle.akker@joriszorg.nl
– Manager: Angèle Wijnhoven: angèle.wijnhoven@joriszorg.nl

Postadres: Jorisstraat 1 5688 AS Oirschot tel 0499-572124

Vragen over aanmelding en zorgbemiddeling via Sint Joris, st Jorisstraat 1 in Oirschot. T 0499 750400 email: klantenadviesbureau@joriszorg.nl

Zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking

-Contactpersoon Ilona van Loon: bolle.akker@lunetzorg.nl
– Dagbesteding: Contactpersoon Rob van Brunschot: r.v.brunschot@lunetzorg.nl

Vragen over aanmelding of cliëntbemiddeling via het Cliëntbureau van Lunet zorg, Van de Vorststraat 1, Eindhoven. T 0800 0200137 (gratis). Contactpersoon Leo Hoogenboom. l.hoogenboom@lunetzorg.nl