Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Dorpsraad Wintelre, Werkgroep Zorg & Welzijn
‘t Dekske 1
5513 PB Wintelre
040 – 2052612
marjageven@gmail.com

Omschrijving van de organisatie

Aard: werkgroep van het burgerinitiatief “Leefbaar Wintelre”.
Doelstelling: het stimuleren van initiatieven ten behoeve van
• het welzijn van de bevolking
• het verlenen van zorg
en het toezien op continuïteit en effectiviteit.

Doelgroep

Alle inwoners van Wintelre.

Activiteit (en)

1. overleg met betrokken organisaties, initiatiefnemers, lokale overheid
2. regelmatig intern overleg
3. vertegenwoordiging binnen Leefbaar Wintelre

Locatie(s) van de activiteiten

Kempkeshof, Wintelre / MFA de Rosdoek.

Voor de dorpen

Wintelre.

Eigen (financiële) bijdrage

Nihil.

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Marja Geven
‘t Dekske 1
5513 PB Wintelre
040 – 2052612
marjageven@gmail.com

Opmerkingen