Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Jonge mantelzorgers Wél! Welzijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
0497-514746
info@welzijndekempen.nl
www.welzijndekempen.nl

Omschrijving van de organisatie

Welzijnsorganisatie

Doelgroep

Jonge mantelzorgers
Dit zijn jongeren tot 24 jaar die opgroeien met een familielid (bijvoorbeeld moeder, broer of oma) die in de directe omgeving van het gezin woont en die intensieve zorg nodig heft. Er kan sprake zijn van een lichamelijke/psychische ziekte, een lichamelijke handicap, verslavingsproblematiek of een verstandelijke beperking. Meestal gaat het om thuiswonende kinderen die fysiek samenwonen met het zieke gezinslid. Jonge mantelzorgers zorgen voor hun naaste door praktische of emotionele steun te geven, maken zich vaak zorgen over de zorgsituatie en komen daardoor zelf aandacht en zorg te kort.

Activiteit (en)

Maandelijkse activiteiten, waarbij ontspanning en lotgenotencontact centraal staat.

Locatie(s) van de activiteiten

In de gemeentes Bergeijk, Eersel, Bladel en Reusel- De Mierden organiseert Wél! Welzijn de Kempen maandelijkse activiteiten waar ontspanning, lotgenotencontact en het bieden van een uitlaatklep centraal staan. Bijvoorbeeld een speurtocht of een kookworkshop.

Voor de dorpen

Alle dorpen in de gemeente Eersel

Eigen (financiële) bijdrage

Gratis

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Wél! Welzijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
0497-514746
info@welzijndekempen.nl
www.welzijndekempen.nl

Opmerkingen