Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

KBO Duizel
Van Tuilhof 2
5525 CK Duizel
0497-516191
kboduizel@gmail.com

Omschrijving van de organisatie

De KBO maakt zich sterk om lokaal, regionaal en landelijk uw belangen te behartigen op het gebied van gezondheid en zorg, mobiliteit en wonen en sociaaleconomische zaken van senioren.

Doelgroep

Vijftig plus en ouder

Activiteit (en)

Gratis juridisch advies gebruik maken van ouderenadvisering
Gratis hulp bij belastingaangifte

KBO activiteiten in de Smis:
Meer bewegen voor ouderen: Maandagochtend 9.00-10.00 uur
Inloop voor ouderen van Duizel: Maandagmiddag van 13.30-16.00 uur
Koersballen: Dinsdagmiddag 13.30-15.30 uur
Kaarten: Woensdag middag 13.30-16.30 uur
Welfarewerk: Woensdagmiddag 14.00-16.00 uur
Rummicuppen en Jokeren: Donderdag middag 14.00-16.00 uur
Kienen: 2-de vrijdag van de maand 13.30-16.00 uur

Locatie(s) van de activiteiten

Bij mensen thuis en in de Smis

Voor de dorpen

Duizel

Eigen (financiƫle) bijdrage

Behoort bij lidmaatschap

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Hr. F.P.A. Mollen
Van Tuilhof 2
5525 CK Duizel
0497-516191
kboduizel@gmail.com

Opmerkingen