Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

KBO Steensel
Frans van Nunenstraat 30
5524 AV Steensel
0497-513435
rietgosselink@gmail.com

Omschrijving van de organisatie

Belangenbehartiging van senioren.

Doelgroep

Vijftig plus en ouder.

Activiteit (en)

Wekelijkse activiteiten zijn:
– Koersbal op dinsdagmiddag 14.15 uur in de Höllekes.
– Kaarten op maandagmiddag in de Stern.
– Gym voor ouderen op woensdagochtend, 9 uur Höllekes.
– Jeu de Boules om 13.30 uur maandagmiddag (Höllekesplein).
– Woensdagmiddag kaarten en spelletjes in De Stern.
– Volksdans in de Höllekes om 13.15 uur op dinsdagmiddag.

Locatie(s) van de activiteiten

Höllekes en “de Stern”.

Voor de dorpen

Steensel.

Eigen (financiële) bijdrage

20 euro per jaar.

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Mevrouw Riet Gosselink Timmermans
Frans van Nunenstraat 30
5524 AV Steensel
0497-513435
rietgosselink@gmail.com

Opmerkingen