Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

KBO Wintelre
Margrietlaan 33
5513 AM Wintelre
040-2052146
a.fonken8@gmail.com
www.wintelre.info

Omschrijving van de organisatie

Vereniging

Doelgroep

Ouderen van Wintelre vanaf 55+

Activiteit (en)

Fietsen, wandelen, ontmoeten, biljarten, klussen, vervoer, hulp bij belangenbehartiging

Locatie(s) van de activiteiten

Kempkes Hof, Rosdoek, D’n Babbel

Voor de dorpen

Wintelre

Eigen (financiële) bijdrage

Contributie 16 euro per persoon en bijdragen bij activiteiten.

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Ella Fonken
Margrietlaan 33
5513 AM Wintelre
040-2052146
a.fonken8@gmail.com
www.wintelre.info

Opmerkingen

n.v.t.