Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Gemeenschapshuis De Rosdoek
Kerkstraat 10
5513 AP Wintelre
040-2051444 / 06-20901692 (beheerders)
info@rosdoek.nl
www.rosdoek.nl

Omschrijving van de organisatie

In het jaar 2010 is een compleet nieuwe multifunctionele accomodatie gerealiseerd in het centrum van Wintelre. In deze accomodatie is naast Gemeenschapshuis De Rosdoek, de bestaande basisschool, “De Disselboom” en peuterspeelzaal “Haasje Hup” geïntegreerd. Verder is de tussenschoolse opvang (TSO) en buitenschoolse opvang (BSO) van Nummereen en Hellings Fysiotherapie in het gebouw opgenomen.

Activiteit (en)

In het gemeenschapshuis vinden verschillende activiteiten plaats.
Het gemeenschapshuis is dan ook open als er activiteiten zijn afgesproken. In de praktijk is dat bijna elke avond van de week.
Overdag zijn de openingstijden wisselend en toegesneden op besproken activiteiten.

Locatie(s) van de activiteiten

Gemeenschapshuis de Rosdoek

Voor de dorpen

Wintelre