Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Klussendienst KBO
Korenbloemlaan 11
5513 AT Wintelre
040-2055205 (Arie Franken
franken.zelf@gmail.com.nl
www.wintelre.info

Omschrijving van de organisatie

Klussendienst.

Doelgroep

Inwoners van Wintelre

Activiteit (en)

Kleine Klusjes in huis.

Locatie(s) van de activiteiten

Bij de hulpvrager thuis.

Voor de dorpen

Wintelre

Eigen (financiële) bijdrage

Kosten: € 2,50 per half uur, exclusief materiaalkosten.
Een klus mag maximaal 2 uur duren.

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

dhr. Arie Franken
Korenbloemlaan 11
5513 AT Wintelre
040-2055205

Opmerkingen

Het gaat om kleine klusjes in huis.

Geen structureel tuinonderhoud.