Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Kunst in de Verte
Lijsterlaan 6
5561 TJ Riethoven
06-46213272
kunstindeverte@gmail.com
www.kunstindeverte.nl

Omschrijving van de organisatie

Kunst in de Verte is een kleinschalige organisatie op het gebied van creatieve dagbesteding die mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), dementie, visuele en/of fysieke beperking de gelegenheid biedt om hun kwaliteiten te versterken en om te leren gaan met hun beperkingen. De aktiviteiten binnen Kunst in de Verte worden aangeboden op maat, zo is er keuze uit o.a. mozaieken, tekenen, schilderen, fotograferen, schrijven en keramiek.

We gaan uit van de mogelijkheden, wensen, beleving en talenten van de deelnemer.
We geven de deelnemer medezeggenschap over de aktiviteit.
We sluiten aan bij het leven en de interesses van de deelnemer.
We stimuleren deelnemers met verschillende beperkingen elkaar te helpen.
We stimuleren deelnemers nieuwe contacten of vriendschappen te ontwikkelen.

Deze aktiviteit wordt tevens ter ontlasting van de mantelzorger aangeboden.

Doelgroep

mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), dementie, visuele en/of fysieke beperking

Activiteit (en)

Creatief atelier cq. creatieve dagbesteding.
De aktiviteiten binnen Kunst in de Verte worden aangeboden op maat, zo is er keuze uit o.a. mozaieken, tekenen, schilderen, fotograferen, schrijven en keramiek. Wij gaan samen op zoek naar
interesses, kwaliteiten en persoonlijke mogelijkheden van de deelnemer. De kleinschaligheid van Kunst in de Verte geeft ook ruimte voor zorg en betrokkenheid naar elkaar.

Locatie(s) van de activiteiten

Kunst in de Verte
Lijsterlaan 6
5561 TJ Riethoven

Voor de dorpen

gemeente Eersel en Bergeijk

Eigen (financiƫle) bijdrage

We willen dit in een persoonlijk gesprek met u bespreken

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Letty Caspers 06-46213272 of
Josan van Mortel 06-42860974

Opmerkingen