Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Leefbaarheidsgroep Knegsel
Eikenbocht 15
5511 LJ Knegsel
040-2052217
lbgroepknegsel@gmail.com
www.knegsel.info

Omschrijving van de organisatie

De leefbaarheidsgroep Knegsel zet zich in voor een aangenaam woon- en leefklimaat in Knegsel. Dat proberen we te doen door goed te luisteren naar wat er onder de Knegselnaren leeft. We inventariseren hun wensen en behoeften en proberen die te realiseren. Dat doen we in werkgroepen van wisselende samenstelling én samen met onze dorpsgenoten, bedrijven, instellingen en gemeente.

Doelgroep

Alle inwoners, bedrijven en instellingen in Knegsel.

Activiteit (en)

Locatie(s) van de activiteiten

Voor de dorpen

Knegsel

Eigen (financiële) bijdrage

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

De heer S. van Beers
Eikenbocht 15
5511 LJ Knegsel
040-2052217
lbgroepknegsel@gmail.com
www.knegsel.info

Opmerkingen