Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Lunetzorg
Postbus 3
5520 AA Eersel
0497-558100
info@lunetzorg.nl
www.lunetzorg.nl

Omschrijving van de organisatie

Lunet zorg biedt een breed en gevarieerd pakket van zorg voor en ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met een beperking: van wonen tot werk, van dagbesteding tot vrije tijd, van 24-uurs intensieve zorg tot beperkte of incidentele ondersteuning.

Doelgroep

Mensen met een beperking.

Activiteit (en)

Op lokaal niveau bieden we een totaalpakket van wonen tot werk of dagbesteding, van 24-uurs intensieve zorg tot beperkte of incidentele ondersteuning. Tot de specialistische zorg rekenen we de zorg voor ernstig gedragsmoeilijke cliënten, de zorg voor zeer zorgbehoeftige meervoudig (complex) gehandicapte cliënten en de zorg voor kinderen en jeugd.

Locatie(s) van de activiteiten

Brabant.

Voor de dorpen

Alle dorpen in de Kempen.

Eigen (financiële) bijdrage

Afhankelijk van de financieringsvorm en de geboden zorg.

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Mevrouw S. Bloks
Postbus 3
5520 AA Eersel
0497-558100
s.bloks@lunetzorg.nl
www.lunetzorg.nl

Opmerkingen

Activiteiten t.b.v. externe vrijwilligers
Bezoekvriend(in), ondersteuning bij dagactiviteiten zowel bij wonen als bij dagbesteding, vrijetijd, dagtochten, reizen, praktisch hulp/ondersteuning van een (huishoudelijke) klus.