Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

MEE Zuidoost Brabant
Laan van Diepenvoorde 37-43
5582 LA Waalre
040-214 04 04
info@meezuidoostbrabant.nl
www.meezuidoostbrabant.nl

Omschrijving van de organisatie

Ondersteuning aan personen met een beperking en hun omgeving t.b.v. participatie in de samenleving.

Doelgroep

MEE is er voor mensen met:
•een lichamelijke beperking
•een verstandelijke beperking
•een chronische ziekte
•een vorm van autisme
•niet aangeboren hersenletsel
•en voor familie, beroepskrachten, vrijwilligers, mantelzorgers of anders betrokkenen.

Activiteit (en)

Individuele dienstverlening en kortdurende hulpverlening.
Voorlichting en preventie.
Ondersteuning mantelzorgers.
Ondersteuning vrijwilligers.
Schoolmaatschappelijk werk, mn speciaal onderwijs.
Coördinatie van en deelname aan regionale netwerken t.b.v. doelgroepen, bijvoorbeeld op gebied van licht verstandelijk gehandicapten, vroeghulp, arbeid.
Diverse projecten waarbij cliënten gekoppeld worden aan elkaar c.q. aan vrijwilliger tbv vrije-tijdsbesteding.
Cursussen en trainingen.

Locatie(s) van de activiteiten

MEE Zuidoost Brabant locaties Eindhoven | De Kempen en Helmond
Huisbezoek
Lokale locaties op aanvraag

Voor de dorpen

Regio Zuidoost Brabant breed

Eigen (financiële) bijdrage

Onze dienstverlening is in principe gratis, voor een cursus kan een bijdrage gevraagd worden. Een verwijzing is niet nodig.

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

MEE Zuidoost Brabant Locatie Eindhoven | De Kempen
Laan van Diepenvoorde 37-43
5582 LA Waalre
040-214 04 04
info@meezuidoostbrabant.nl
www.meezuidoostbrabant.nl

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

MEE Zuidoost Brabant | Locatie Helmond
Baroniehof 169a
5709 HL Helmond
0492-328 000
info@meezuidoostbrabant.nl
www.meezuidoostbrabant.nl

Opmerkingen

Bereikbaarheid: MEE is alle werkdagen bereikbaar van 08.30-17.00. Buiten kantooruren is er een bereikbaarheidsdienst voor crisissituaties.