Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

MEE in Zuidoost Brabant
Laan van Diepenvoorde 37-43
5582 LA Waalre
088- 465 35 55
mee@meedemeentgroep.nl
www.meedemeentgroep.nl

Omschrijving van de organisatie

Ondersteuning aan personen met een beperking en hun omgeving t.b.v. participatie in de samenleving.

Doelgroep

MEE is er voor mensen met:
•een lichamelijke beperking
•een verstandelijke beperking
•een chronische ziekte
•een vorm van autisme
•niet aangeboren hersenletsel
•en voor familie, beroepskrachten, vrijwilligers, mantelzorgers of anders betrokkenen.

Activiteit (en)

Individuele dienstverlening en kortdurende hulpverlening.
Voorlichting en preventie.
Ondersteuning mantelzorgers.
Ondersteuning vrijwilligers.
Schoolmaatschappelijk werk, mn speciaal onderwijs.
Coördinatie van en deelname aan regionale netwerken t.b.v. doelgroepen, bijvoorbeeld op gebied van licht verstandelijk gehandicapten, vroeghulp, arbeid.
Diverse projecten waarbij cliënten gekoppeld worden aan elkaar c.q. aan vrijwilliger tbv vrije-tijdsbesteding.
Cursussen en trainingen.

Locatie(s) van de activiteiten

MEE in Zuidoost Brabant locaties Eindhoven | De Kempen
Huisbezoek
Lokale locaties op aanvraag

Voor de dorpen

Regio Zuidoost Brabant breed

Eigen (financiële) bijdrage

Onze dienstverlening is in principe gratis, voor een cursus kan een bijdrage gevraagd worden. Een verwijzing is niet nodig.

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

MEE Zuidoost Brabant
Laan van Diepenvoorde 37-43
5582 LA Waalre
088- 465 35 55
mee@meedemeentgroep.nl
www.meedemeentgroep.nl

Opmerkingen

Bereikbaarheid: MEE is alle werkdagen bereikbaar van 08.30-17.00. Buiten kantooruren is er een bereikbaarheidsdienst voor crisissituaties.