Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Nieuwe Levenskracht afd. Duizel
Smitseind 16
5525 AP Duizel
0497-514528

Omschrijving van de organisatie

Informele organisatie.

Doelgroep

Duizelse bevolking, maar niet alleen ouderen, zieken en gehandicapten.

Activiteit (en)

Bij voorkomende droevige of blijde gebeurtenissen doen toekomen van een boeketje, een fruitdoos of fruitmand of in incidentele gevallen geldelijke steun, persoonlijk – bij extreme ziektekosten – of groeperingen, bv. Ziekendag, aller oudsten, of de totale gemeenschap bv automatische deuren.

Locatie(s) van de activiteiten

Bij mensen thuis.

Voor de dorpen

Duizel.

Eigen (financiële) bijdrage

Geen eigen bijdrage.

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Dhr. H.S.M. Kox
Smitseind 16
5525 AP Duizel
0497-514528

Opmerkingen