Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Nieuwe Levenskracht
De Weege 10
5525 KL Duizel
0497-514742

nieuwelevenskracht.nl

Omschrijving van de organisatie

Doelgroep

inwoners van Duizel

Activiteit (en)

Bij voorkomende droevige of blijde gebeurtenissen doen toekomen van een boeketje, een fruitdoos of fruitmand of in incidentele gevallen geldelijke steun, persoonlijk – bij extreme ziektekosten – of groeperingen, bv. Ziekendag, alleroudsten, of de totale gemeenschap bv automatische deuren.

Locatie(s) van de activiteiten

Voor de dorpen

alle dorpen

Eigen (financiële) bijdrage

geen

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

P. Kox
Zie hierboven

Opmerkingen

Attenties worden gefinancierd uit donaties (vaste donateurs) en de “kermis”loterij.