Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Nieuwe levenskracht Eersel
Vinkenbos 33
5521 SZ Eersel
0497-518900
marionsmits@chello.nl

Omschrijving van de organisatie

De organisatie bestaat uit vrijwilligers .

Doelgroep

Wij geven aandacht aan mensen die kampen met hun gezondheid, geïsoleerd zijn geraakt of anderszins moeilijkheden ervaren.

Activiteit (en)

Locatie(s) van de activiteiten

Voor de dorpen

Eersel

Eigen (financiële) bijdrage

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Mevrouw M. Smits
Vinkenbos 33
5521 SZ Eersel
0497-518900
marionsmits@chello.nl

Opmerkingen