Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Nieuwe Levenskracht Eersel

Eersel
0497-518900
nieuwelevenskrachteersel@gmail.com

Omschrijving van de organisatie

Informele organisatie.

Doelgroep

Inwoners van Eersel

Activiteit (en)

Bij voorkomende droevige of blijde gebeurtenissen doen toekomen van een boeketje, een fruitdoos of fruitmand of in incidentele gevallen geldelijke steun, persoonlijk – bij extreme ziektekosten – of groeperingen, bv. Ziekendag, alleroudsten, of de totale gemeenschap bv automatische deuren.

Locatie(s) van de activiteiten

Adres van de betrokkenen.

Voor de dorpen

Eersel

Eigen (financiële) bijdrage

Geen.

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Mw. M.A.A. Smits

Eersel
0497-518900
nieuwelevenskrachteersel@gmail.com

Opmerkingen

Attenties worden gefinancierd uit donaties (vaste donateurs) en de “kermis”loterij.