Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Begeleiding Ouderen
Kloosterstraat 16
5513 AJ Wintelre
06-51491257
Begeleiding@ritavanham.nl
www.begeleidingouderen.nl

Omschrijving van de organisatie

Persoonlijke ondersteuning in het dagelijks leven bij kwetsbare ouderen thuis, bevorderen van zelfredzaamheid en dagbesteding. Mantelzorgondersteuning.

Doelgroep

Volwassenen en ouderen. Gespecialiseerd in begeleiding van volwassenen/ouderen met psychiatrisch ziektebeeld, dementie.

Activiteit (en)

Plannen en organiseren van huishouden, administratie en contacten. Dagbesteding, samen koken/eten, boodschappen, deelnemen aan maatschappelijke activiteiten, naar buiten, persoonlijke aandacht, monitoren en begeleiden bezoeken aan arts/pedicure/specialist etc.

Locatie(s) van de activiteiten

Bij zelfstandig wonende thuis of intramuraal.

Voor de dorpen

Regio Eindhoven, de Kempen, Veldhoven.

Eigen (financiële) bijdrage

Financiering vanuit PGB mogelijk. Financiering vanuit WMO. Of uit eigen middelen.

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Rita van Ham Begeleiding Ouderen
Kloosterstraat 16
5513 AJ Wintelre
06-51491257
Begeleiding@ritavanham.nl
www.begeleidingouderen.nl

Opmerkingen

Betrokken als zzp-er, samenwerking met netwerk van collega’s om continuïteit te waarborgen.