CJG - Centrum Jeugd en Gezin

Adres:
Dijk 15
.
5521 AW, Eersel
E-mail:
Telefoon:
Trefwoorden:

In de Jeugdwet staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor jeugdhulp. De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden hebben de toegang tot de jeugdhulp georganiseerd binnen het CJG+. Naast het toeleiden naar jeugdhulp ondersteunt het CJG+ jongeren tot 18 jaar en hun gezinnen in deze gemeenten.

CJG+ biedt zelf lichte ondersteuning bij opgroeien en opvoeden en ondersteuning bij complexe opvoedvraagstukken. CJG+ is er ook voor jongeren met een verstandelijke beperking en voor jongeren met geestelijke problemen of voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering. De ondersteuning door het CJG+ wordt altijd geleverd door professionele jeugd- en gezinswerkers.

Ga terug
Javascript disabled / not supported