Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Stichting PMB Platform voor Mensen met een Beperking gemeente Eersel
Dijkhof 12
5521 BP Eersel
0497-51 66 26
info@pmbeersel.nl
www.pmbeersel.nl

Omschrijving van de organisatie

De stichting stelt zich ten doel om de belangen te behartigen van mensen met een beperking in de gemeente Eersel. Zij adviseert daarbij de gemeente met het voeren van een inclusief beleid. Vanaf het begin wordt daarbij rekening gehouden met mensen met een beperking, zodat er zo weinig mogelijk extra voorzieningen getroffen hoeven te worden om hen zelfstandig te laten deelnemen aan onze samenleving.

Doelgroep

PMB zet zich in voor alle mensen met een beperking: lichamelijk, zintuigelijk, verstandelijk, psychisch en chronisch zieken

Activiteit (en)

Deel uitmaken van de WMO adviesraad, samenwerken met de gemeente en belangenorganisaties, stimuleren betere toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid, voorlichting o.a. op basisscholen, acties etc.

Locatie(s) van de activiteiten

Geen vaste locatie

Voor de dorpen

Eersel, Duizel, Steensel, Knegsel, Vessem, Wintelre

Eigen (financiële) bijdrage

Geen

Opmerkingen