Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

PMB Platform voor Mensen met een Beperking
Gebr. Hoeksstraat 39
5521 BL Eersel
0497-513238
jdemol@iae.nlpmbeersel.nl
www.pmbeersel.nl

Omschrijving van de organisatie

PMB is een non-profit organisatie die opkomt voor de belangen van mensen met een beperking in de gemeente Eersel, biedt ondersteuning en geeft adviezen.

Doelgroep

PMB zet zich in voor alle mensen met een beperking: lichamelijk, zintuigelijk, verstandelijk, psychisch en chronisch zieken

Activiteit (en)

Deel uitmaken van de WMO adviesraad, samenwerken met de gemeente en belangenorganisaties, stimuleren betere toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid, voorlichting o.a. op basisscholen, acties etc.

Locatie(s) van de activiteiten

Geen vaste locatie

Voor de dorpen

Eersel, Duizel, Steensel, Knegsel, Vessem, Wintelre

Eigen (financiële) bijdrage

Geen

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Dhr. Jan de Mol
Dijkhof 6
5521BP Eersel
04975-513238
jdemol@iae.nl

Opmerkingen