Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Praktijk Aan den Hofpad
Hofpad 22
5512 AC Vessem
06-53230635
info@aandenhofpad.nl
www.aandenhofpad.nl

Omschrijving van de organisatie

“Aan den Hofpad” is te vinden boven de aanleunwoningen van Zorgcentrum Groenendaal in Vessem. Het team van “Aan den Hofpad” biedt zorg aan mensen van 0 tot 100. Naast logopedie, kinder-coaching & therapie bieden wij dagactiviteiten aan voor volwassenen en ouderen. We kijken naar de essentie van de persoon. Een mens, een kind dat zich gezien voelt is iemand die het vertrouwen voelt te ontwikkelen. We brengen kinderen en volwassenen in verbinding met zichzelf, hun leefomgeving en de natuur. Zo ontdekken ze hun eigen kracht en krijgen meer zelfvertrouwen van waaruit “ze kunnen werken aan verandering”.

Doelgroep

Iedereen met een vraag naar logopedie, kinder-coaching, dagactiviteiten, onderwijsadvies en stembevrijding.

Activiteit (en)

Logopedie,
Kinder-coaching
Onderwijsadvies
Stembevrijding
Dagactiviteiten

Locatie(s) van de activiteiten

Den Hofpad 22, 5512  AC, Vesswem

Voor de dorpen

Alle dorpen

Eigen (financiële) bijdrage

Afhankelijk van de activiteit

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Lieke Cools
Den Hofpad 22
5512  AC Vessem
06-53230635
info@aandenhofpad.nl
www.aandenhofpad.nl

Opmerkingen

Sociale (meer)waarde
Een bijzondere blik op de zorg