Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

R.K. Parochie St. Willibrordus
Pastorie en parochiecentrum: Kerkstraat 29
5521 JK Eersel
0497-512235
St.Willibrordus-Eersel@hetnet.nl

Omschrijving van de organisatie

Samenvoeging van de 6 eerder bestaande parochies tot één nieuwe parochie

Doelgroep

Alle inwoners van Duizel

Activiteit (en)

Euchastievieringen
Verspreiden van het parochieblad
Zangkoren
Werkgroep doopvoorbereiding
Werkgroep liturgie
Werkgroep eerste communie en vormsel
Werkgroep avondwake en ziekenbezoek

Locatie(s) van de activiteiten

Kerkgebouw
Smitseind
5525 AP Duizel
0497-512375

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Pastoor F.M.J. van der Weijst
Smitseind
5525 AP Duizel
0497-512375