Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Stichting Wél!zijn de Kempen
Eikenburg 2 5521 HZ  Eersel
0497-514746
info@welzijndekempen.nl
www.welzijndekempen.nl

Omschrijving van de organisatie

Steunpunt Mantelzorg Wél! Welzijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
0497-514746
info@welzijndekempen.nl
www.welzijndekempen.nl

Het steunpunt mantelzorg is onderdeel van Wél! Welzijn de Kempen dit is een welzijnsorganisatie die zich inzet voor kwetsbare mensen in de thuissituatie.

Doelgroep

Mantelzorgers: iemand die zorg verleent aan een familielid of bekende met een chronische ziekte of beperking.

Activiteit (en)

Voorlichting en informatie:
Als mantelzorger heb je behoefte aan informatie. Je kunt voor al je vragen via telefoon of e-mail contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg.

Ondersteuning
Voor een andere zorgen geeft voldoening, maar vraagt ook het nodige van je. Je krijgt bijvoorbeeld te maken met emoties als angst, verdriet en schuldgevoel. Ook regeltaken en praktische zaken kunnen een zware belasting voor je worden. Daarom is het belangrijk om evenwicht te vinden tussen zorg voor je naaste en je eigen wensen en behoeften. Erover praten kan helpen.
Dit kan in een individueel gesprek of in groepsbijeenkomsten met lotgenoten.

Praktische hulp
Hoe graag je het ook zou willen, soms red je het als mantelzorger niet (meer) alleen.
Dan is het goed om te weten dat er binnen Wél! Welzijn de Kempen medewerkers en vrijwilligers klaarstaan die je kunnen helpen, een luisterend oor bieden en jouw zorgtaken kunnen verlichten.

Locatie(s) van de activiteiten

Voor de dorpen

Gemeente Eersel: inclusief alle kerkdorpen

Eigen (financiële) bijdrage

Geen eigen bijdrage.

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Maria van Engelen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
0497-514746
mvengelen@welzijndekempen.nl
www.welzijndekempen.nl

Opmerkingen

Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag.