Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Stichting Beheer Ontmoetingscentra Senioren (BOS)
Eikenburg 10
5521 HZ Eersel
0497-513124
stg.bos@hotmail.com /

Omschrijving van de organisatie

Stichting BOS beheert en exploiteert de ontmoetingscentra voor senioren in Eersel: De Eikenburg aan het adres Eikenburg 10 en ’t Stökske aan het adres Gebint 69. Het beheer van de ontmoetingsruimten geschiedt uitsluitend door de inzet van meer dan 70 vrijwilligers uit de doelgroep senioren (mensen van 55 jaar en ouder). Zonder de enthousiaste en niet vrijblijvende inzet van die grote groep vrijwilligers zouden de ontmoetingscentra niet kunnen functioneren. En voor hen bieden de verschillende taken binnen het beheer een zinvolle en leuke tijdbesteding ten dienste van hun leeftijdgenoten. Mede vanwege het grote verloop in de leeftijdsgroep is er voortdurend behoefte aan nieuwe vrijwilligers, die zich willen inzetten als gastvrouw/gastheer, beheerder, bestuurslid, e.d. Dit maakt in feite de doelstelling van de Stichting tweeledig: enerzijds de huisvesting van een breed palet activiteiten voor de oudere leeftijdsgroep en anderzijds dus een continu aanbod van leuk, passend vrijwilligerswerk voor diezelfde groep senioren.

Doelgroep

Senioren (mensen van 55 jaar en ouder), chronisch zieken en gehandicapten in het dorp Eersel

Activiteit (en)

De ontmoetingsruimten hebben een maatschappelijke functie voor het kerkdorp Eersel. Ze worden gebruikt voor allerlei sociaal-culturele, educatieve, informatieve, sportieve en recreatieve activiteiten voor senioren, chronisch zieken en gehandicapten. De activiteiten hebben vooral de functie van ontmoeting. De accommodaties kennen een ‘open inloop’: in een gezellige sfeer kan men een praatje maken, een kopje koffie drinken, een kaartje leggen, gratis de krant lezen en van wifi gebruik maken. De activiteiten variëren verder van biljarten tot gymnastiek, volksdansen en koersbal en van zangkoren tot viering van kerst en carnaval.

Locatie(s) van de activiteiten

De Eikenburg, Eikenburg 10 in Eersel en ’t Stökske, Gebint 69 in Eersel

Voor de dorpen

Eersel

Eigen (financiële) bijdrage

Behalve de ‘open inloop’ worden de activiteiten uitgevoerd door allerlei plaatselijke organisaties.

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Belangstellenden voor een vrijwilligersfunctie kunnen zich melden bij het bestuurssecretariaat van de Stichting BOS
Eikenburg 10
5521HZ Eersel
0497-513124
stg.bos@gmail.com
n.v.t

Opmerkingen