Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
Website:

Stichting Jeugdbelangen Duizel
Hemsstraat 6
5525CE Duizel
O497-388407

Omschrijving van de organisatie

Stichting Jeugdbelangen Duizel organiseert activiteiten voor de jeugd van Duizel.

Doelgroep

Alle basisschoolleerlingen van groep 1 t/m 8

Activiteit (en)

Zomervakantieweek
Wandeldriedaagse
Winteractiviteiten
Koningsdag

Locatie(s) van de activiteiten

Wisselende locaties

Voor de dorpen

Duizel