Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Thuisadministratie Wél! Welzijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
0497-514746
info@welzijndekempen.nl
www.welzijndekempen.nl

Omschrijving van de organisatie

Welzijnsorganisatie.

Doelgroep

Mensen die moeite hebben met het regelen van hun administratie en/of geldzaken.

Activiteit (en)

Wél! Welzijn de Kempen heeft oog en aandacht voor mensen die soms tijdelijk of voor langere tijd enige hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij.
De praktijk van alledag leert dat er nogal wat mensen zijn die moeite hebben met het regelen van hun administratie en/of geldzaken. Dit kan verband houden met economische omstandigheden of complexiteit van regelgeving, maar kan ook worden veroorzaakt door persoonlijke omstandigheden, zoals een persoonlijke stoornis, hoge ouderdom, een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel of een laag tot zeer laag opleidingsniveau.
In de afgelopen jaren is er, naast beroepsmatig georganiseerde financiële dienstverlening aan privépersonen, ook meer aandacht gekomen voor vrijwillige dienstverlening aan mensen die moeite hebben met hun administratie en financiële zaken. Het project wordt aangestuurd door een beroepskracht en is onderdeel van Wél! Welzijn de Kempen. Een team vrijwilligers verleent praktische ondersteuning. Hoofddoel is het aanreiken van deskundige ondersteuning en een handvat, zodat de cliënt zo zelfstandig mogelijk de administratie kan ordenen.

Locatie(s) van de activiteiten

Bij mensen thuis.

Voor de dorpen

Eersel, Steensel, Duizel, Vessem, Knegsel, Wintelre.

Eigen (financiële) bijdrage

Geen kosten voor de hulpvrager.

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Wél! Welzijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
0497-514746
info@welzijndekempen.nl
www.welzijndekempen.nl

Opmerkingen

mail: TA@welzijndekempen.nl