Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Vervoersdienst SVHE
Schapendries 7 (secretariat)
5521 LM Eersel
0497-519969 Op werkdagen tussen 10.00 – 13.00 uur.
svhe@kpnmail.nl

Omschrijving van de organisatie

SVHE staat voor Stichting Vrijwillige Hulpdienst Eersel.
De vervoersdienst is hier een onderdeel van en een initiatief van vrijwilligers voor mensen uit het kerkdorp Eersel die tijdelijk niet in staat zijn zich zelf te kunnen verplaatsen en geen gebruik kunnen maken van de Buurtbus of niet in aanmerking komen voor een Wmo-vergoeding. De hulp geschiedt door vrijwilligers die op afroep beschikbaar staan om mensen te vervoeren binnen de regio.

Doelgroep

Voor mensen uit het kerkdorp Eersel die 55+, gehandicapt of chronisch ziek zijn.

Activiteit (en)

Vervoer van en naar bestemming.
De vervoersdienst wil niet concurreren met bestaande taxibedrijven. Het moet een aanvulling zijn voor noodgevallen waarbij vaak sprake is van begeleiding.

Locatie(s) van de activiteiten

Wisselend.

Voor de dorpen

Kerkdorp Eersel.

Eigen (financiële) bijdrage

De kosten zijn € 0,30 per kilometer en worden verrekend met de chauffeur.

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

SVHE Vervoersdienst Minimaal 1 werkdag van tevoren.

5521 LM Eersel
0497-519969 Op werkdagen tussen 10.00 – 13.00 uur.
svhe@kpnmail.nl

Opmerkingen

Een rolstoel/rollator die ingeklapt kan worden, kan in sommige gevallen mee vervoerd worden. Graag opgeven bij uw aanvraag voor vervoer.