Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Vrijwillige Maatjes Wél! Welzijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
0497-514746
maatjes@welzijndekempen.nl
www.welzijndekempen.nl

Omschrijving van de organisatie

De geschoolde vrijwilligers worden, in principe, ingezet ter ontlasting van de mantelzorger van chronisch zieken, lichamelijke gehandicapten en dementerenden.
De vrijwilliger neemt voor een dagdeel de zorg over van de mantelzorger zodat deze tijd heeft voor eigen hobby’s en sociale contacten. In sommige gevallen wordt ook een vrijwilliger ingezet bij alleenwonenden.

Doelgroep

Mantelzorgers van mensen met een chronische ziekte, handicapt, die lijden aan dementie.

Activiteit (en)

Aanwezigheidshulp ter vervanging van de mantelzorg. Mogelijk activiteiten ondernemen met de zorgvrager waar de mantelzorger niet aan toekomt.

Locatie(s) van de activiteiten

Bij mensen thuis.

Voor de dorpen

Eersel, Steensel, Duizel, Vessem, Knegsel, Wintelre

Eigen (financiële) bijdrage

Geen eigen bijdrage.

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Wél! Welzijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
0497-514746
maatjes@welzijndekempen.nl
www.welzijndekempen.nl

Opmerkingen

Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 12.30 uur