Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Wél! Welzijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
0497-514746
info@welzijndekempen.nl
www.welzijndekempen.nl

Omschrijving van de organisatie

Wél! Welzijn de Kempen zet zich in voor kwetsbare mensen die thuis wonen. Hiervoor ontwikkelt zij diensten waarmee de zelfredzaamheid wordt vergroot, zoals; huiskamerprojecten, Thuisadministratie, Vrijwillige Thuiszorg, Vrijwillige maatjes, enz. Daarnaast ondersteunt Wél! Welzijn de Kempen organisaties bij deskundigheidsbevordering, advisering van organisaties en consultering van vrijwilligers bij probleemsituaties die zij tegen komen bij individuen of bij groepswerk.

Doelgroep

De doelgroep van Wél! Welzijn de Kempen zijn alle kwetsbare mensen die zelfstandig thuis wonen.

Activiteit (en)

Activiteiten gericht op individuele vragen: Vrijwillige maatjes, Thuisadministratie, Mantelzorgondersteuning, enz.
Ondersteuning vrijwilligersorganisaties zoals die van; klussendiensten, huiskamerprojecten, warme maaltijdvoorziening, e.d..
Voorlichtingsactiviteiten voor groepen, zoals valpreventie, signalering voor vrijwilligers, woonmarkten, mantelzorgcafé, e.d..

Locatie(s) van de activiteiten

Op locatie en bij mensen thuis.

Voor de dorpen

Gemeente Eersel.

Eigen (financiële) bijdrage

Geen eigen bijdrage.

Aanmelden bij:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Wél! Welzijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
0497-514746
info@welzijndekempen.nl>